Ekstraordinær generalforsamling 19. maj 2003

1. Valg til bestyrelsen:
Valgt blev Bent Jensen.

2. Ændring af visionerne:
Redaktionelle ændringer tilføjes.

3. Valg af 1 Revisor + 1 suppleant:
Valgt som Revisor blev Lars Bouet.
Valgt som suppleant blev Ole Pedersen.

Referent Ib bjørn Poulsen.