Bustur til Bunkermuseum Hanstholm og Testcenter Østerild d. 7 okt. 2021

Vi var 30 friske seniorer fra VHS, som drog på bustur med retning mod Bunkermuset Hanstholm, og Testcentret i Østerild d. 7 okt. Der var købt rundstykker og kage og medbragt kaffe, som vi fik på vejen op i bussen. Flemming delte velvilligt ud af Doktor Nielsen, som Jørgen Jørgensen havde sponseret. Det er altid betrykkende med en doktor på turen. Flemming er den tjenende ånd, når vi er på tur, så tak for det.

Jimmy Munk Larsen var vores rundviser på bunkermuset, som er Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2 verdenskrig. Det består bla. af en museumsbunker på hele 2500 m2, hvor flere af rummene er ført tilbage til deres oprindelige udseende, så man kan se , hvordan soldaterne levede. der er ligeledes spændende særudstillinger.

Bunkervæggene er mange steder 3,5 m tykke, så det er næsten umuligt at fjerne dem. Da de blev bygget var der op til 250 danskere beskæftiget, men det var ikke noget, som man snakkede om, og efter krigen forsøgte man at skjule det med jord og beplantning. Soldaterne havde svært ved, at få tiden til at gå, så flere af dem melde sig frivilligt til tjeneste på Østfronten.  De 6 store kanonstillinger med 37 cm projektiler og 300 g krudt, kunne skyde op til 55 km, så man kunne beskyde skibe til Norge. Derudover var der udlagt mængder af miner omkring bunkerne og til havs. dem på land blev tyskerne tvunget til, at fjerne efter krigen. Der går rygter om, at kanonerne aldrig har skudt, men de grundige tyskere efterlod dokumenter, hvor der er træningsskudt 6 gange, og hver gang blev blev befolkningen orienteret, så de kunne åbne vinduer og døre, for ellers vil de blive blæst ud. Vi så også Olsen – Bandens granater og skinner, hvor der forsat køres med besøgende.

Så var der dømt frokost på Vigsø Feriecenter med en stor Dansk Bøf med tilbehør, og en enkelt øl, samt en fantastisk udsigt mod fjorden.

Derefter stod der Testcenter Østerild, og de 3 steder lå heldigvis tæt på hinanden. Christian Grant var en fremragende rundviser og historiefortæller. Vi fik meget grøn snak, og det var faktisk Tvind skolerne, som satte gang i hele vindmølle industrien, med deres nytænkte mølle. Efter Christians opfattelse skal man placere langt flere landbaserede møller, idet omkostningerne er væsentlig mindre end til havs, hvor man er meget afhængig af vejr og vind, ved opstillinger og reparationer. Det er hans opfattelse, at vi her i nordeuropa skal satse på Vind, og i syden og afrika på solenergi, hvor der er så rigeligt af den. Som et kuriosum blev der sprængt en Fransk mølle ned kort tid efter vi havde forladt den,- og det blev senere vist på TV.

Alt i alt en rigtig god tur, som vi stadig kan snakke om!

Thorkild