Bestyrelsesmøde 28. januar 2003

Tilstede var Formanden Erik Sørensen, Thorkild Vejen, Erik Christensen, Jørn Larsen, Carsten Meldgård, Leif Schmidt, Ib Bjørn Poulsen.
Som gæst var Hans Munk Pedersen, Bangsbo-museet.

Dagsorden:
1. Godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem.
2. Handlingsplanen.
3. Eventuelt.

Leif Schmidt godkendt som bestyrelsesmedlem i stedet for Vagn Randrup som ønskede at udtræde.

Handlingsplanen blev diskuteret udfra den situation som foreningen var kommet i, da projektet på havnen i første omgang måtte udskydes grundet manglende opbakning fra LOs bestyrelse i Frederikshavn.
Resultatet blev, at videre arbejde med projektet på havnen i Frederikshavn blev udskudt indtil man kendte planerne for havnens fremtid.

Formanden meddelte at han ville trække sig fra bestyrelsen. Det samme gjorde Carsten Meldgård. Thorkild Vejen meddelte at han overvejede det samme.

De tidligere værftarbejdere som lavede arbejdet vedrørende projekterne i foreningen havde udtrykt ønske om at få 2 medlemmer i bestyrelsen. Dette besluttedes.

Det besluttedes at der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
Det besluttedes også at gå i gang med at skaffe medlemmer.

Referent Ib bjørn Poulsen.