Bestyrelsesmøde 25. oktober 2005

I Metalhuset

Dagsorden for Generalforsamlingen.

Da formanden ikke kunne være tilstede, måtte Ib Bjørn Poulsen holde formandens beretning.
Bestyrelsen godkendte regnskabet og foreslog kontingentet steg med 50 kr. om året.

Referent Ib bjørn Poulsen.