Bestyrelsesmøde 23. april 2007

Tilstede: Torben Erikstrup, Ib B. Poulsen, Henning Pedersen, Bent B. Hansen, Erik S. Christensen, Leif Schmidt, Erling Sørensen og suppleant Knud E. Andersen.
Afbud: Jørn Larsen, Cai Møller.
Ikke mødt: Allan Olesen.

Der blev oplyst at der er lagt Engelsk oversættelse ind på hjemmesiden. Der er ca. oversat 2/3 dele af vores nuværende hjemmeside.

I forbindelse med et besøg i Ålborg for at se LOA, har bestyrelsen sponsoreret 50 stk. 6″ skibsspiger, begrundelsen for sponsoreringen er den gode sag.
Tall Ship Aalborg Fonden har bekendtgjort at Værft Historisk Selskab Frederikshavn er blevet medlem af LOAs rederklub.

Torben Rasmussen fra Skibs Bevarings Fonden har ved et besøg på Beddingen oplyst, at man skulle regne med der vil tilgå VHS et brev hvor man ønsker at Gnisten skal færdiggøres så meget, at den i 2008 kan komme i vandet.
Problemet med færdiggørelse af Gnisten er at der mangler arbejdskraft. Efterfølgende blev der drøftet om vi kunne finde skibstømrere, der havde tid og lyst til at hjælpe til.

Der er undersøgelser i gang om det et muligt at oprettet en skibstømrer lærerplads på Frederikshavn bedding.
Der var en snak om det er muligt at finde Fonde som ville hjælpe med økonomi til det videre arbejde med Gnisten.
Der arbejdes fortsat med at få et stålskib til beddingen.

VHSs saldo er d.d. kr. 20.513,44
VHS har 108 medlemmer.
Efter vi sendte giro kort ud for betaling af medlemskabet, mangler 28 at betale heraf et erhvervsmedlem.

Af Jan Hammer Larsen har VHS fået lov til at overføre en del af en bog til hjemmesiden, med fortegnelser over værfter i Danmark. Skal først oversættes til engelsk.

Der arbejdes fortsat med at lave en landsdækkende forening, som arbejder med samme projekter som VHS.

Referent Henning Pedersen.