Bestyrelsesmøde 18. september 2003

På Bangsbo Museum.
1. antallet af medlemmer nærmer sig 30. Arbejdet med en vandreudstilling om værfter og skibsbygning fortsætter.

2. Sammen med Bangsbo museet har vi henvendt os til Søværnet for at høre om betingelserne for at overtage isbryderen Elbjørn. Elbjørn er bygget på Frederikshavn Værft i 1952-53. Hvis en overtagelse kommer på tale skal et ejerskab ligge i en fond. De økonomiske konsekvenser undersøges, forsikringer, havneleje, dokning osv.

3. Gnisten skal indgå i et mål 3 projekt i regi af Aktivhuset. Vi skal fremskaffe det økonomiske fundament hvad angår materialer. Vi skal desuden være konsulenter på opgaven.

4. Generalforsamlingen afholdes d. 20 oktober i metalhuset, Søndergade 1, kl. 16.00. Jørn Larsen bedes være dirigent. Ændringsforslag til vedtægter. Antallet af bestyrelses medlemmer sættes til 9 inklusive formand og næstformand. På valg er Bent Jensen, næstformand. Erik Christensen, Jørn Larsen, Cai Møller og Ib Bjørn Poulsen.

Referent Ib bjørn Poulsen.