Bestyrelsesmøde 11. oktober 2004

I Jyllandsgade

Afbud: Erik Christensen, Annelise Filtenborg, Allan Olsen.

Tilstede Torben Erikstrup, Cai Møller, Jørn Larsen, Bent Jensen, Leif Schmidt, kassereren (uden for bestyrelsen) Erling Christensen, Ib Bjørn Poulsen.

Dagsorden
1. Siden sidst.
2. Gnisten.
3. Generalforsamling.
4. Overtagelse af et bevaringsværdigt skib.
5. Aftale med andre træskibs ejere om fælles lokaler på havnen.
6. Eventuelt.

1: Revideret regnskab forelagt bestyrelsen. Regnskabet forelægges Generalforsamlingen. Mellemregningen mellem tidligere kasserer ordnes i regnskabet for 2004. Sagen om Elbjørn blev diskuteret.
Der havde været besøg af nogle af medlemmerne på Loa projektet i Aalborg. Efter dette besøg havde man besøgt Elbjørn i Aalborg Havn.
Det besluttedes at invitere de unge mennesker i Aktivhusets regi der arbejder med “Gnisten” ud og se Loa projektet.

2: Der på nuværende tidspunkt skaffet 90.000 kr af de budgetlagte 225.000 kr man regner med skal bruges. Der er flere penge på vej, og der er kun udsendt omkring 25 ansøgninger. Arbejdet med Gnisten er ikke helt i faste rammer, men det kommer det.
Når Arbejdet med Gnisten er færdigt skal der laves et regnskab som revideres af en registreret revisor, det skylder vi sponsorerne.

3: Generalforsamlingen afholdes 29/11-04 kl. 13.00 i Metalhuset Håndværkervej i Frederikshavn.
Dagsorden jævnfør lovene.
På valg er Formanden Torben Erikstrup, Cai Møller, Leif Schmidt , Annelise Filtenborg , Niels Ørskov , og Allan Olsen. Der skal efter de nye love kun vælges 4 stk.

4: Vi er blevet tilbudt et ældre skib, fiskekutter bygget 1938 i Strandby. Kutteren har fået ophugningstøtte og er købt af Foreningen bag Klitgård. De har tilbudt os skibet gratis mod at vi hjælper dem med at fjerne motoren. Vi skal samtidig overtage ansvaret for at skibet bringes tilbage til det som det var da det blev bygget. Der vil kunne lånes rente- og afdragsfri lån til det arbejde i Træskibsbevaringsfonden.
Vi siger ja tak til at få skibet.

5: Der foreligger næsten en aftale mellem 5 parter om sammen at etablere sig på Havnen. Grundlaget skal være at man ejer et bevaringsværdigt skib. Der arbejdes videre med planerne.

6: Der vil i forbindelse med overrækkelsen af Sparnord tilskuddet til Gnisten foregå en lille officiel overrækkelse med deltagelse af folk fra Aktivhuset, os selv og Direktør Ole Vejling, Sparnord. Dette finder sted torsdag 28/10-04 kl. 10.30 i Jyllandsgade.

Referent Ib bjørn Poulsen.