Bestyrelsens Beretning for 2022 Generalforsamling i VHS den 23 Marts 2023

Bestyrelsens beretning for 2022.

Vi har desværre haft et dødsfald, idet Kurt Hansen døde pludselig d. 12 december. Det var uvirkeligt, idet mange af os, var sammen med Kurt til julefrokosten d. 8 december. – Jeg vil bede jer om at rejse jer, og holde 1 minuts stilhed. Ære være Kurt`s minde.

2022 var det Corona frie år

Der er sket meget i det forgangne år. Der er fremstillet og monteret nye plove på beddingsvognene. Der fremstillet og monteret 2 nye vinduespartier i Maskinværkstedsbygningen.

Der er etableret en ny el shop, så elektrikerne kan have alt deres grej, og mulighed for at reparere de mange el ting , som de får ind.

Der er lavet ny LED belysning og installation i Maskinværkstedet og ny HPFI relæ.

Der er lavet et kæmpearbejde på Nordbeddingen, Hvor Kurt Hansen og Poul Bjørnager, har lagt rigtig mange timer, efter haveriet, og der er lavet nyt hydrauliksystem af Hytek.

Dore`har aldrig sejlet så meget som i 2022, selv om det måske ikke siger så meget.

Det går støt fremad med Bundgarnsjollen,-og svedekisten har været i brug.

Vi har fået 3 nye medlemmer på arbejdsholdet tirsdag ,Leif, Allan, og Finn, 2 elektrikere og en tømrer.

Vi havde en velbesøgt Generalforsamling d. 24 marts, som forløb planmæssigt.

Vi har haft et spændende foredrag med Hans Munk 7 april. Vi fik rejsen fra naturhavnen i 1500 tallet, til det vi har nu, hvor Hans havde fulgt bygningen af den nye havneudvidelse tæt på.

Der var den traditionelle Minigolf på Hedebo d. 19 maj, med 25 tilmeldte og alle med godt humør.

Så havde vi en bustur til Struer d. 2 juni, hvor vi besøgte Nordvestjysk Fjorkultur, som er på Unescos Verdensarvs liste for klinkbyggede både. De har 15 klinkbyggede både, som de løbende har fået doneret, og gjort fint i stand, og bliver sejlet med om sommeren. Det bemærkelsesværdige er, at der er ingen af dem som er udlært skibstømrer, og det er imponerende, hvad de har udrettet med de både.

Der var en hyggelig sommerafslutning d. 16 juni i den grå hal.

Der var bustur til Håndværkerhuset i Aalborg d. 28 september

Som har til huse i et stort bindingsværkshus fra 1625. Der er 5 forskellige

aktive værksteder, som drives af pensionerede håndværkere.

Så har der været de traditionelle Mandespisning og juleafslutning.

Vi har på en ekstraordinær generalforsamling d. 24 november, fået valgt en ny kasserer idet Henning mente det var tiden,- og vi er glade for at Erik Rønnest ville træde til, og han har gjort det rigtig godt.- Der skal lyde en stor tak Til Henning, som har udført et kæmpe arbejde i mange år.- og han har været god til at holde på pengene, hvilket i kan se, når vi kommer til regnskabet.

Vi har en god økonomi, og der er planer om flere arrangementer frem til sommerferien. – Hjertestarter kursus,- Minigolf,- Tur til Industrimuseet i Horsens mm.

Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen, og de mange medlemmer, som laver et kæmpe arbejde for at vi har det så godt i VHS, og får lavet så meget arbejde hernede til gavn for alle brugerne.