Året 2016 er ved at rinde ud!

Det har som sædvanlig været et godt år, med masser af veludført arbejde, – og et altid godt humør.

Det er medvirkende til, at vi har lyst til at komme på beddingen, og interesserer os for hinandens ve og vel.

Der er jo som alle kan se sket meget. Vi fik taget gulvet  i Munkebakkens gymnastiksal op, og transporteret til beddingen, og det blev starten til det nye møderum, som snart står færdig.

Nordlyset blev klippet i stykker, og fjernet med stort besvær. Gnisten fik sejl, og har været på prøvetur uden for havnen, og det gik fint. Dore` fik mast og sejl monteret,- og vi har haft et par fine sejladser, – og det bliver til endnu flere til næste år.

Der er monteret nyt plankeværk, og vi har fået fliser, som skal lægges til foråret. Nyt varmeanlæg er installeret, og meget andet arbejde er også blevet udført.

Det har ikke kun været arbejde det hele. Vi har haft foredrag, været på udflugt, spillet Mini Golf, holdt fester, – og så vores hygge torsdage, som kører det meste af året.

Bundgarnsjollen som vi har fået fra Aalbæk værft, bliver et af de store projekter i de kommende år.

Bestyrelsen vil gerne ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår.

Thorkild Carlsen/ næstformand